تخفیف

دسته بندی نشده

آنتن KLPDA18DBI 10M

519,000 تومان

دسته بندی نشده

آنتن KLPDA18DBI20M

688,000 تومان
499,000 تومان
تخفیف

دسته بندی نشده

آنتنKLPDA 18DBI 15M

579,000 تومان
تخفیف

دسته بندی نشده

پاور 1800 واتی ماینر

1,990,000 تومان